Εξάσκηση της ξένης γλώσσας με χρήση Η/Υ

 

Κάθε μαθητής στο κέντρο ξένων γλωσσών  μας έχει την δυνατότητα της εξάσκησης της ξένης γλώσσας με χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).

 

 

Υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος  ανεξάρτητος χώρος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εντός του φροντιστηρίου.

Η χρήση των υπολογιστών είναι ατομική. Ο κάθε μαθητής δηλαδή  εξασκείται  μόνος του, στον ίδιο πάντα υπολογιστή και πάντα υπό την επίβλεψή και την καθοδήγησή μας.

Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων και ασκήσεων για κάθε φορά που ο μαθητής θα καθίσει μπροστά στην οθόνη του συγκεκριμένου υπολογιστή και θα φορέσει τα ακουστικά του.

Η ώρα της εξάσκησης είναι στην επιλογή του  κάθε μαθητή. Συνήθως γίνεται πριν ή μετά το μάθημά του για εξοικονόμηση χρόνου και λιγότερων μετακινήσεων.

Στο τέλος κάθε τριμήνου, μαζί με τον «έλεγχο προόδου», παραδίδονται τυπωμένα και τα αποτελέσματα όλων των ασκήσεων των Η/Υ για να υπάρχει για κάθε μαθητή μια ολοκληρωμένη  άποψη της προόδου του.

Κάθε μαθητής έχει συνήθως  άγχος σε κάθε μορφή εξέτασης ή διαγωνίσματος. Με την μορφή που δίδονται οι ασκήσεις αυτές όμως δεν προξενούν την ανησυχία του, δεν του δημιουργούν καθόλου άγχος και τις βλέπει περισσότερο σαν παιχνίδι και διασκέδαση.

Οι ασκήσεις που καλείται να επιλύσει ο κάθε μαθητής είναι ειδικά διαμορφωμένες ούτως ώστε να είναι ευχάριστες, προσιτές και να του κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Αφορούν τα προηγούμενα μαθήματα και την ύλη που έχει διδαχθεί πρόσφατα και δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι για να περάσει ευχάριστα την ώρα του.

Ο κάθε μαθητής «μετράει» τις δυνάμεις του και  καταλαβαίνει από μόνος του τα κενά που έχει και προσπαθεί να τα διορθώσει την επόμενη φορά.

 Εμείς από την πλευρά μας μπορούμε να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητά του στην επίλυση ασκήσεων μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, καθώς και για την πρόοδό του γενικά.