Γιατί να μάθω μία ξένη γλώσσα;

                                                       

 
 

                   Γλώσσα = Επικοινωνία – Κοινωνικοποίηση

 

 

 

 

 •   Γνωρίζεις καλλίτερα μια άλλη χώρα, τους ανθρώπους της και τον πολιτισμό της.
 •   Ανοίγονται δρόμοι για την Ανώτατη εκπαίδευση, βελτιώνονται και πολλαπλασιάζονται οι ευκαιρίες απασχόλησης και οι προοπτικές για σπουδές και εργασία. Τώρα που είμαστε στην εποχή της πολυπολιτισμικότητας και του ανοίγματος της αγοράς εργασίας οι μεταπτυχιακές σπουδές έχουν γίνει αναγκαίες.
 •   Χωρίς την γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας στην σημερινή εποχή είναι σχεδόν αδύνατη η καλή επαγγελματική σου αποκατάσταση. Σε όλους τους τομείς ευρέσεως εργασίας ζητείται πάντα η γνώση μίας ξένης γλώσσας κυρίως μάλιστα εάν πρόκειται για πολυεθνικές εταιρίες.
 •   Βελτιώνεται η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζεις την γλώσσα τους.
 •   Μπορείς να αποδράσεις από τα περιορισμένα όρια της οικονομίας της χώρας σου.
 •   Μπορείς να ταξιδεύσεις σε όλο τον κόσμο είτε για τουρισμό  είτε  για επαγγελματικούς λόγους ακόμα και για μόνιμη εγκατάσταση.
 •   Γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους, διευρύνονται οι γνώσεις  σου και αποκτάς νέα ερεθίσματα και καινούργιες εμπειρίες.
 •   Διευρύνεις επίσης του ορίζοντές σου διαβάζοντας ξενόγλωσσα βιβλία, εφημερίδες, κάνοντας χρήση του διαδικτύου και επικοινωνώντας με ανθρώπους διαφορετικών χωρών και εθνικοτήτων.
 •   Η Ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα που μιλιέται από λίγους και αυτό επιβάλει την εκμάθηση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, ειδικά σήμερα που ζούμε και εποκοινωνούμε διαρκώς με την πολυγλωσσική Ευρώπη και τον κόσμο γενικά.
 •   Διευκολύνονται οι κάθε είδους συνεργασίες και οικονομικές συναλλαγές με ξένες χώρες και δεν θα χρειάζεται να στηρίζεσαι σε κάποιον άλλον που ξέρει κάποια ξένη γλώσσα σε κάθε επαγγελματική και κοινωνική σου δραστηριότητα.
 •   Δεν θα φοβάσαι την συναναστροφή με ανθρώπους ξένων χωρών, αντιθέτως θα την επιδιώκεις.
 •   Θα είσαι αυτός που θα διαφέρει και θα κάνει πάντα τη διαφορά -όσο περισσότερες ξένες γλώσσες γνωρίζεις -σε κάθε κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα και θα έχεις πάντα το προβάδισμα και τα περισσότερα εφόδια  σε όλους τους τομείς της ζωής σου (επάγγελμα – εκπαίδευση - κοινωνική αποκατάσταση).