Ο Διαδραστικός Πίνακας  στην Εκπαίδευση

 

Ένας διαδραστικός πίνακας (Interactive whiteboard) είναι μια επιφάνεια προβολής στο μέγεθος του κλασικού πίνακα που όλοι γνωρίζουμε η μία ψηφιακή συσκευή αφής στο ίδιο μέγεθος. Συνδέεται με έναν υπολογιστή, ένα προβολικό  ( προτζέκτορα) και συνήθως και με μία συσκευή αποκωδικοποίησης κινήσεων. Το προβολικό προβάλει το οπτικό σήμα εξόδου του υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα με συνέπεια η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή γίνεται πλέον ο ίδιος ο πίνακας. Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα εικονιζόμενα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας την αφή ή  μέσω ειδικής ηλεκτρονική γραφίδας. Είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας κυρίως για παιδιά.

 

 

 

 

 

          ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 •   Είναι αποτελεσματικό μέσο διάδρασης
 •   Χρησιμοποιεί οπτικοακουστικά περιβάλλοντα μάθησης
 •  Είναι κατάλληλος για ένα περιβάλλον εκπαίδευσης με πολλά άτομα διαφορετικών      δυνατοτήτων
 •   Παρουσιάζει το υλικό με εντυπωσιακό τρόπο
 •   Κάνει το μάθημα διασκεδαστικό
 •   Κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών
 •   Δίνει κίνητρο για συμμετοχή
 •   Προσφέρει ενθουσιασμό για μάθηση
 •   Βοηθά την επεξεργασία της πληροφορίας στην τάξη
 •   ...για μαθητές όλων των ηλικιών
 •    Κατάλληλος για όλους τους τύπους μαθητών
  • Οπτικούς (οι μαθητές ανταποκρίνονται περισσότερο σε οπτικά ερεθίσματα)
  • Ακουστικούς (οι μαθητές συμμετέχουν σε συζητήσεις και εκτίθενται σε ηχογραφημένo υλικό)
  • και Κιναισθητικούς (ενδυναμώνουν τη μάθηση μέσω δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν   αφή και κίνηση στο χώρο)

Περισσότερα πλεονεκτήματα:

 • Οι σημειώσεις μπορούν να μοιραστούν σε όλους τους μαθητές (σε αντίγραφο ή ηλεκτρονικά)
 • Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών.
 • Καταργεί την ανάγκη οπτικοακουστικού εξοπλισμού (CD player, DVD player, κλπ)
 • Τα όρια στη χρήση του πίνακα είναι τα όρια της φαντασίας του καθηγητή/ μαθητών

Οι μαθητές:

Συμμετέχουν περισσότερο και συνεργάζονται καλύτερα

Δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για το   μάθημα

Προσέχουν περισσότερο

Κατανοούν τις νέες πληροφορίες καλύτερα       

 

Οι καθηγητές:

Οργανώνουν το μάθημα πιο αποτελεσματικά

Ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στο μάθημα

Αυξάνουν το ρυθμό και το βάθος του μαθήματος