Τάξη ή Ιδιαίτερα μαθήματα κατ΄ οίκον;

 

 

 

 

 

 
 

Γλώσσα = Επικοινωνία και η επικοινωνία  πραγματώνεται μέσα στην ομάδα

 

 

 

 
 

        Ομαδικότητα  = Ένα εξαιρετικό και πολύτιμο μαθησιακό εργαλείο

 

 

 

 

                   Δοκιμασμένο και αυστηρά προγραμματισμένο πρόγραμμα σπουδών.

Το μάθημα στο οργανωμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών είναι αυστηρά προγραμματισμένο, δεν αναβάλλεται και δεν μετατίθεται χωρίς σπουδαίο λόγο και ακολουθεί ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και μελέτης. Θα καλύψει την ύλη που πρέπει και εάν το παιδί έχει κενά το κέντρο ξένων γλωσσών θα φροντίσει να καλύψει τα κενά του χωρίς χρηματική επιβάρυνση.

 

                Σύγχρονα εποπτικά μέσα και μεθοδολογίες μάθησης

Όταν όλα στη ζωή εξελίσσονται, η διδασκαλία της ξένης γλώσσας δεν παραμένει κάτι στατικό.

Στα σύγχρονα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ο κάθε μαθητής μαθαίνει χρησιμοποιώντας εποπτικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας (Διαδραστικοί πίνακες, video, DVD, computers, καινούργια βιβλία και νέες προσεγγίσεις) που δεν μπορεί να τα έχει με την ιδιαίτερη διδασκαλία.

 

                  Αυστηρά επιλεγμένοι και πιστοποιημένοι  καθηγητές

Οι καθηγητές των νόμιμων Κέντρων Ξένων Γλωσσών είναι αυστηρά επιλεγμένοι, πιστοποιημένοι, εξειδικευμένοι για συγκεκριμένα επίπεδα σπουδών, αξιολογημένοι για τα τυπικά τους προσόντα  και ελέγχονται συνεχώς από τον υπεύθυνο του Φροντιστηρίου. Ενημερώνονται διαρκώς και εκσυγχρονίζονται ως προς το πώς το παιδί θα διδαχθεί και θα μάθει καλύτερα την ξένη γλώσσα. Στο ιδιαίτερο μάθημα ο κηδεμόνας του μαθητή δεν γνωρίζει τους τρόπους ελέγχου και αξιολόγησης των καθηγητών.

 

                Ομαδικότητα

Η ομαδικότητα είναι ένα εξαιρετικό μαθησιακό εργαλείο. Στην οργανωμένη τάξη και στην ομαδική διδασκαλία ο μαθητής αναπτύσσει την ικανότητα του μανθάνειν όχι μόνο από το δάσκαλο αλλά και από τους συμμαθητές του μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον με συνομηλίκους του. Το παιδί παρακινείται από τους υπόλοιπους μαθητές και βάζει στόχους. Επιπλέον η ομαδικότητα του προσφέρει ευχαρίστηση και ενδιαφέρον. Με το ιδιαίτερο μάθημα χάνεται αυτό το πολύτιμο μέσο της ομαδικότητας.

 

                 Επικοινωνία-κοινωνικοποίηση

Μέσα στην ομάδα ο μαθητής κοινωνικοποιείται με τον πιο επιτυχή τρόπο. Η ξένη γλώσσα είναι κάτι ζωντανό. Μέσα στην τάξη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, το παιδί επικοινωνεί, κουβεντιάζει και εκφράζεται στην ξένη γλώσσα με πολλούς τρόπους. Στο μικρόκοσμο της τάξης το παιδί βιώνει αληθινές συνθήκες μάθησης και εξάσκησης της ξένης γλώσσας και προετοιμάζεται πιο δυναμικά για τη μετάβασή του στο κοινωνικό σύνολο.

 

                  Συνεργασία

Στο σχολείο το παιδί βρίσκεται σε ένα ομαδικό περιβάλλον που δημιουργεί συναναστροφές, κάνει φιλίες, μαθαίνει τη συνεργασία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μαθαίνει να προσεγγίζει στόχους μαζί με άλλους. Είναι κάτι που θα κάνει σε όλη την επαγγελματική ζωή του.

 

                  Πειθαρχία

Πολλοί γονείς νομίζουν ότι το παιδί θα πειθαρχήσει όταν βρίσκεται ένας προς έναν μαζί με ένα δάσκαλο γλώσσας. Πόσο μεγάλο λάθος είναι αυτό. Το παιδί πρέπει να μάθει να πειθαρχεί μόνο του, αλλά δουλεύοντας και μαθαίνοντας σε ένα σύνολο. Πρέπει να αισθάνεται μέλος της ομάδας, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ξέρει τι πρέπει να κάνει μόνο του.