ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΚΕΝΤΡΟΥ  ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ 

"ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΚΗ"

 

    Τα  μαθήματα Αγγλικών ξεκινούν κάθε χρονιά την  επόμενη εβδομάδα μετά την έναρξη του σχολικού έτους τον Σεπτέμβριο και τελειώνουν 31 Μαΐου (σύνολο σπουδών 8,5 μήνες). Τα μαθήματα μπορεί να συνεχίσουν και μετά τις 31 Μαΐου για τα επίπεδα που οι πανελλήνιες εξετάσεις  γλωσσομάθειας διενεργούνται μετά τις 31 Μαΐου.

    Τα  μαθήματα των άλλων ξένων γλωσσών ξεκινούν κάθε χρονιά την  1η εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειώνουν 31 Μαΐου (σύνολο σπουδών 8 μήνες). Τα μαθήματα μπορεί να συνεχίσουν και μετά τις 31 Μαΐου για τα επίπεδα που οι πανελλήνιες εξετάσεις  γλωσσομάθειας διενεργούνται μετά τις 31 Μαΐου.

     Οι ασκήσεις με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer)  ξεκινούν κάθε χρονιά την  δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειώνουν 31 Μαΐου

Οι ώρες μαθημάτων είναι ολόκληρες, πραγματικές και  χωρίς ενδιάμεσα διαλείμματα.

Από την ώρα της εισόδου των παιδιών στο χώρο του φροντιστηρίου κάθονται  στην τάξη τους, οπότε δεν χρειάζεται αυλισμός ούτε εντός ούτε εκτός του κτηρίου που θα εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους.

Το πρόγραμμα σπουδών της κάθε τάξης ολοκληρώνεται πάντα πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς και μέχρι το τέλος γίνονται επαναληπτικά μαθήματα. Επαναληπτικά μαθήματα γίνονται  σε κάθε επίπεδο και στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

                                           Όλα τα μαθήματα

                      σε όλα τα επίπεδα

                    και σε όλες τις τάξεις

                    γίνονται με τη χρήση 

               ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

           (πατήστε για πληροφορίες για διαδραστικούς πίνακες)

Κάθε νέος μαθητής γράφει το τεστ της ανάλογης τάξης για να μπορέσει το Φροντιστήριό μας να έχει μια σωστή άποψη για το επίπεδό του. Εάν ένας μαθητής έχει κάποιες ελλείψεις και μαθησιακά κενά του γίνονται βοηθητικά μαθήματα (χωρίς φυσικά οικονομική επιβάρυνση). Εάν τα μαθησιακά κενά είναι πολλά και δεν μπορούν να αναπληρωθούν, λέμε ευθέως την αλήθεια στον γονιό και προσπαθούμε να συμπληρώσουμε τα κενά τοποθετώντας τον μαθητή σε μικρότερη τάξη. Αυτό πολλές φορές δεν χαροποιεί τον γονιό και μπορεί να μην επιλέξει για  την φοίτηση του παιδιού του το δικό μας φροντιστήριο. Το κέντρο ξένων γλωσσών μας λέει πάντα την αλήθεια στον γονιό, σέβεται τα χρήματα και τον κόπο τους,  θέλει όλοι οι σπουδαστές του να μάθουν σωστά την ξένη γλώσσα και να πάρουν όλοι αναγνωρισμένα πτυχία.

 

 

 

 

 

 

Εξάσκηση της ξένης γλώσσας με χρήση Η/Υ

Κάθε μαθητής έχει την δυνατότητα της εξάσκησης της ξένης γλώσσας με χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).

Οι ειδικά διαμορφωμένες ευχάριστες ασκήσεις που του ζητούνται να επιλύσει-χωρίς το άγχος του διαγωνίσματος- αφορούν τα προηγούμενα μαθήματα και την ύλη που έχει διδαχθεί πρόσφατα και δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι για να περάσει ευχάριστα την ώρα του.

Με τις ασκήσεις αυτές ο κάθε μαθητής «μετράει» τις δυνάμεις του και  καταλαβαίνει από μόνος του τα κενά που έχει χωρίς να έχει το άγχος που έχει πάντα κάθε μαθητής γράφοντας κάποιο διαγώνισμα ή συμμετέχοντας σε κάποια εξέταση. Εμείς από την πλευρά μας μπορούμε να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητά του στην επίλυση ασκήσεων μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, καθώς και για την πρόοδό του γενικά.

Ο κάθε μαθητής εξασκείται  μόνος του, στον ίδιο πάντα υπολογιστή, σε ειδικά διαμορφωμένο ανεξάρτητο χώρο εντός του φροντιστηρίου και πάντα υπό την επίβλεψή και την καθοδήγησή μας.

Η εξάσκηση αυτή με χρήση Η/Υ είναι προαιρετική, έχει διάρκεια μισή (1/2) ώρα τη εβδομάδα και μπορεί να γίνει όποια ώρα επιλέξει ο μαθητής. Συνήθως γίνεται πριν ή μετά το μάθημά του για εξοικονόμηση χρόνου και λιγότερων μετακινήσεων.

Στο τέλος κάθε τριμήνου, μαζί με τον «έλεγχο προόδου» παραδίδονται τυπωμένα και τα αποτελέσματα όλων των ασκήσεων των Η/Υ.

                                              

                                                                                        ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Τάξη Pre-Junior (ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)

Διάρκεια μαθήματος 1 ώρα, 2 φορές την εβδομάδα,

                                (συνολικά δηλαδή  2ώρες/εβδομάδα).

Είναι η πρώτη γνωριμία με την ξένη γλώσσα. Το μάθημα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο ευχάριστο χώρο που προορίζεται μόνο για τους μικρού μας μαθητές.

Το μάθημα γίνεται μόνο προφορικά χωρίς γραπτή προετοιμασία στο σπίτι. Τα παιδιά δεν διδάσκονται κανόνες που διέπουν την Αγγλική γλώσσα αλλά κάνουν την πρώτη γνωριμία με αυτή με εικόνες, τραγούδια, διάλογους, παραμύθια, παιχνίδια , ζωγραφική και με συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις. Τα παιδιά χαίρονται μαθαίνοντας την Αγγλική γλώσσα και την αγαπούν.

Έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει από Pre-Junior τάξη έχουν ΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ τα Αγγλικά τους και έχουν πάρει Διπλώματα  και κανένα δεν έχει σταματήσει την γλώσσα στη μέση.

                                                                     ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Τάξεις A & B Junior (προκαταρκτικές τάξεις)

Η κάθε τάξη έχει διάρκεια μαθήματος 1,5 ώρες, 2 φορές την εβδομάδα

                                                         (συνολικά δηλαδή  3ώρες/εβδομάδα).

Τα παιδιά  αυτών των τάξεων είναι συνήθως από την Β΄ έως και την Δ΄ τάξη του δημοτικού. 

Αρχίζουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο κόσμο της εκμάθησης Αγγλικών και έρχονται σε πρώτη επαφή με τον καθημερινό γραπτό και προφορικό λόγο με έναν τρόπο που τα διασκεδάζει, τα ευχαριστεί  και τα ενθαρρύνει να συνεχίσουν. Είναι δύο προκαταρκτικές τάξεις με πολύ σπουδαίο ρόλο στην προσαρμογή των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα. Στις τάξεις αυτές τα παιδιά χωρίς να κουράζονται πολύ κάνουν μια ουσιαστική γνωριμία με την Αγγλική γλώσσα, την αγαπούν, παίρνουν σωστές βάσεις  και έχουν μια πολύτιμη βοήθεια για τις επόμενες τάξεις. Οι τάξεις αυτές ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΕΣ. Οι μαθητές που δεν έχουν κάνει προκαταρκτικές τάξεις δυσκολεύονται πολύ στην Α Senior, κουράζονται, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα άλλα παιδιά και έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρατήσουν την ξένη γλώσσα ή να μην καταφέρουν τελικά να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις των μεγαλυτέρων τάξεων.

 

Τάξεις A & B Senior

Η κάθε τάξη έχει διάρκεια μαθήματος 2 ώρες, 2 φορές την εβδομάδα

                                                         (συνολικά δηλαδή  4ώρες/εβδομάδα).

Τα παιδιά  αυτών των τάξεων είναι συνήθως από την Δ΄ έως και την ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού.  Αρχίζουν να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους,  μπαίνουν οι  βάσεις για την σωστή χρήση της γραμματικής και ουσιαστικά αρχίζουν την συστηματικά εκμάθηση των Αγγλικών στα οποία έχουν ήδη κάνει τα πρώτα τους βήματα στις τάξεις A & B Junior. Στις τάξεις αυτές τα παιδιά θα βοηθηθούν να εξελίξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, εμβαθύνουν περισσότερο στα Αγγλικά και ουσιαστικά αρχίζουν να εφαρμόζουν στην πράξη αυτά που μαθαίνουν και ενθουσιάζονται όταν καταλαβαίνουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο καθημερινό γραπτό και προφορικό λόγο των Αγγλικών.

 

Τάξεις C & D Senior

Η κάθε τάξη έχει διάρκεια μαθήματος 1,5 ώρες, 3 φορές την εβδομάδα

                                                         (συνολικά δηλαδή  4,5ώρες/εβδομάδα).

Οι σπουδαστές αυτών των τάξεων αποκτούν ένα ικανοποιητικό λεξιλόγιο αρχίζουν να μαθαίνουν  την καλύτερη χρήση της γραμματικής και μπορούν να κατανοήσουν τον απλό Αγγλικό γραπτό λόγο και σύντομες ανακοινώσεις και απλές προφορικές οδηγίες. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν σε οικείες καταστάσεις, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν βασικές προτάσεις και εκφράσεις και να συνεννοούνται με άτομα που μιλούν στα Αγγλικά αργά και καθαρά.

Τελειώνοντας αυτές τις τάξεις αποκτούν μία Στοιχειώδης (C Senior) ή Βασική (D Senior) γνώση της Αγγλικής  γλώσσας και παίρνουν τα εφόδια που χρειάζονται για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις παραπάνω τάξεις που είναι πιο απαιτητικές και πιο δύσκολες.

 

Τάξη Ε Senior (Pre-Lower)

Διάρκεια μαθήματος 1,5 ώρες, 2 φορές την εβδομάδα και 2 ώρες 1 φορά την εβδομάδα

                                (συνολικά δηλαδή  5ώρες/εβδομάδα).

Η τάξη αυτή προετοιμάζει τους σπουδαστές για το επίπεδο εξετάσεων Β1. Είναι μία πολύ σημαντική τάξη γιατί οι σπουδαστές κάνουν συγχρόνως και μία σημαντική προετοιμασία για τις εξετάσεις των επομένων χρόνων που είναι δυσκολότερες  και υψηλότερων απαιτήσεων.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς και κυρίως πριν από τις πανελλήνιες εξετάσεις  γλωσσομάθειας γίνονται και έκτακτα μαθήματα προετοιμασίας-εξομοίωσης των ανάλογων εξετάσεων  (χωρίς φυσικά οικονομική επιβάρυνση). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εξοικειώνονται με τις συνθήκες και τη διάρκεια  διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι σπουδαστές αυτής της τάξης αποκτούν σχετικά πλούσιο λεξιλόγιο ικανοποιητική χρήση της γραμματικής και μπορούν να κατανοήσουν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο κλπ. Τελειώνοντας την τάξη αυτή γνωρίζουν μέτρια την Αγγλική γλώσσα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλουμένης Αγγλικής και γενικά να χειριστούν καταστάσεις που απαιτούν μία προβλεπόμενη χρήση της Αγγλικής γλώσσας

 

Τάξη Lower

Διάρκεια μαθήματος 2 ώρες, 3 φορές την εβδομάδα,

                                (συνολικά δηλαδή  6ώρες/εβδομάδα).

Η τάξη αυτή προετοιμάζει τους σπουδαστές για το επίπεδο εξετάσεων Β2 (Lower).

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς και κυρίως πριν από τις πανελλήνιες εξετάσεις  γλωσσομάθειας γίνονται και έκτακτα μαθήματα προετοιμασίας-εξομοίωσης των ανάλογων εξετάσεων  (χωρίς φυσικά οικονομική επιβάρυνση). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εξοικειώνονται με τις συνθήκες και τη διάρκεια  διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι σπουδαστές αυτής της τάξης αποκτούν επαρκή γνώση της Αγγλικής για σκοπούς της καθημερινότητας, εκτεταμένο λεξιλόγιο, καλή χρήση της γραμματικής και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν καλά τον καθημερινό γραπτό και προφορικό λόγο των Αγγλικών. Τελειώνοντας την τάξη αυτή μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται άνετα σε αγγλόφωνο περιβάλλον και να ακολουθήσουν σπουδές ανωτέρου μέσου επιπέδου. 

 

Τάξη Advanced

Τα τμήματα είναι μέχρι 4 ατόμων για να μειωθούν οι συνολικές εβδομαδιαίες ώρες σπουδών και να μπορούν οι μαθητές να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους λόγο της προχωρημένης σχολικής τους τάξης.

 

Διάρκεια μαθήματος 2 ώρες, 2 φορές την εβδομάδα.

                                (συνολικά δηλαδή  4ώρες/εβδομάδα).

Η τάξη αυτή προετοιμάζει τους σπουδαστές για το επίπεδο εξετάσεων C1 (Advanced).

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς και κυρίως πριν από τις πανελλήνιες εξετάσεις  γλωσσομάθειας γίνονται και έκτακτα μαθήματα προετοιμασίας-εξομοίωσης των ανάλογων εξετάσεων  (χωρίς φυσικά οικονομική επιβάρυνση). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εξοικειώνονται με τις συνθήκες και τη διάρκεια  διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι σπουδαστές αυτής της τάξης αποκτούν υψηλές γλωσσικές δεξιότητες, πολύ καλό λεξιλόγιο- χρήση της γραμματικής και ένα ιδανικό επίπεδο Αγγλικών για απαιτητικά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα. Τελειώνοντας την τάξη αυτή έχουν υψηλή ικανότητα στην καθημερινή χρήση των Αγγλικών και γνωρίζουν πολύ καλά τον γραπτό και προφορικό λόγο της Αγγλικής γλώσσας.

 

Τάξη Proficiency

Τα τμήματα είναι μέχρι 4 ατόμων για να μειωθούν οι συνολικές εβδομαδιαίες ώρες σπουδών και να μπορούν οι μαθητές να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους λόγο της προχωρημένης σχολικής τους τάξης.

Διάρκεια μαθήματος 2 ώρες, 2 φορές την εβδομάδα

                                (συνολικά δηλαδή  4ώρες/εβδομάδα).

Η τάξη αυτή προετοιμάζει τους σπουδαστές για το επίπεδο εξετάσεων C2 (Proficiency).

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς και κυρίως πριν από τις πανελλήνιες εξετάσεις  γλωσσομάθειας γίνονται και έκτακτα μαθήματα προετοιμασίας-εξομοίωσης των ανάλογων εξετάσεων  (χωρίς φυσικά οικονομική επιβάρυνση). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εξοικειώνονται με τις συνθήκες και τη διάρκεια  διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι σπουδαστές αυτής της τάξης αποκτούν πολύ υψηλές γλωσσικές δεξιότητες, άριστο λεξιλόγιο- χρήση της γραμματικής και ένα ιδανικό επίπεδο Αγγλικών για να λειτουργούν αποτελεσματικά σε σχεδόν οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο περιλαμβάνει την Αγγλική γλώσσα. Τελειώνοντας την τάξη αυτή γνωρίζουν άριστα  τον γραπτό και προφορικό λόγο της Αγγλικής γλώσσας και προσεγγίζουν το επίπεδο γνώσεων ενός μορφωμένου ατόμου με μητρική γλώσσα την Αγγλική.

 

 

                                    ΓΑΛΛΙΚΑ

 

 

Τα τμήματα είναι μέχρι 5 ατόμων για να μειωθούν οι συνολικές εβδομαδιαίες ώρες σπουδών.

Τα μαθήματα κάθε τάξης γίνονται σε διαφορετικές ημέρες από αυτές που τα παιδιά παρακολουθούν  και μαθήματα Αγγλικών στο Φροντιστήριο μας.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς και κυρίως πριν από τις πανελλήνιες εξετάσεις  γλωσσομάθειας γίνονται και έκτακτα μαθήματα προετοιμασίας-εξομοίωσης των ανάλογων εξετάσεων  (χωρίς φυσικά οικονομική επιβάρυνση). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εξοικειώνονται με τις συνθήκες και τη διάρκεια  διεξαγωγής των εξετάσεων.

Κάθε χρόνο το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΚΗ  εκτός από τις επιτυχίες που έχει στα Αγγλικά έχει και απόλυτη επιτυχία (100%) σε όλα τα διπλώματα Γαλλικών.

 

Τάξεις Cours I, II, III(A1), IV(A2)

Διάρκεια μαθήματος 1,5 ώρες, 2 φορές την εβδομάδα

                                (συνολικά δηλαδή  3ώρες/εβδομάδα).

 

Τάξεις B1, B2

Διάρκεια μαθήματος 1,5 ώρες, 2 φορές την εβδομάδα

                                (συνολικά δηλαδή  3ώρες/εβδομάδα).

Στα τμήματα των διπλωμάτων Β1, B2 μπορεί να χρειαστούν και “extra” διδακτικές ώρες πέραν από τις 3ώρες/εβδομάδα ανάλογα με τους μαθητές.

 

Τάξεις C1, C2

Τα τμήματα μπορούν να είναι και μικρότερα των 5 ατόμων για να μειωθούν οι συνολικές εβδομαδιαίες ώρες σπουδών

Διάρκεια μαθήματος 2 ώρες, 2 φορές την εβδομάδα

                                (συνολικά δηλαδή  4ώρες/εβδομάδα).

Στα τμήματα των διπλωμάτων C1, C2 μπορεί να χρειαστούν και “extra” διδακτικές ώρες πέραν από τις 4ώρες/εβδομάδα ανάλογα με τους μαθητές.