ΠΤΥΧΙΑ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ        

                                                                                          

 

Σας παραθέτουμε τα πτυχία ανά επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR)και

για τα οποία το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μαρία Μαρτσουκάκη προετοιμάζει τους μαθητές του και λαμβάνει μέρος στις εξετάσεις ανελλιπώς κάθε χρόνο με απόλυτη επιτυχία.

Τα πτυχία αυτά θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές μας από τον πρώτο χρόνο των σπουδών τους και θα τους διευκολύνει και κατά την διάρκεια των σπουδών τους, όπως και σε κάποιο πιθανό μεταπτυχιακό τους. Θα μπορούν επίσης με μεγαλύτερη άνεση να αντεπεξέλθουν στα φοιτητικά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών  ή και να πάρουν υποτροφίες για φοίτηση σε πανεπιστήμια άλλων χωρών.

Για τα αντίστοιχα επίπεδα βέβαια υπάρχουν και άλλες εξετάσεις στην Ελλάδα αλλά το Φροντιστήριό μας έχει επιλέξει αυτά που αναγνωρίζονται διεθνώς, διαχρονικά, υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι στις πρώτες προτιμήσεις των πανεπιστημίων και των εργοδοτών ανά τον κόσμο. Θεωρούμε επίσης ότι αυτά τα πτυχία που ομολογουμένως είναι από τα δυσκολότερα και χρειάζονται πολύ καλή και μεθοδική προετοιμασία από μέρους του διδακτικού προσωπικού του φροντιστηρίου θα δώσουν στους μαθητές μας ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον σκληρό ανταγωνισμό για εύρεση εργασίας.

Το κέντρο ξένων γλωσσών μας δεν θέλει απλώς να ευχαριστήσει του γονείς δίνοντας κάποιο πτυχίο αμφιβόλου μελλοντικής αναγνώρισης. Λόγω της πολύ καλής προετοιμασίας όλων των χρόνων των σπουδών τους για αυτά τα επίπεδα εξετάσεων οι μαθητές μας μαθαίνουν ουσιαστικά και καλύτερα την ξένη γλώσσα πράγμα που τους  δίνει  ένα σίγουρο εφόδιο στην ζωή τους.

 

                                                        ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1

     

                PRELIMINARY ENGLISH TEST for schools (PET) .............περισσότερα         

                                (CAMBRIDGE ENGLISH)      

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

 

           FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH for schools (FCE).............περισσότερα

                                (CAMBRIDGE ENGLISH)   

 

EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH (ECCE)....περισσότερα

                          (THE UNIVERSITY OF MICHIGAN)

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 / C1

                  

                     CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)...............περισσότερα

                                (CAMBRIDGE ENGLISH)

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2 / C2

 

                 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)............περισσότερα

                                          (CAMBRIDGE ENGLISH)

EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (ECPE).....περισσότερα

                                       (THE UNIVERSITY OF MICHIGAN)

                                                    ΓΑΛΛΙΚΑ

Πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 

  DELF B1

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

  DELF B2

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 / C1

  DALF C1

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2 / C2

  DALF C2


 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΑΣΕΠ εκτός από τα πτυχία που χορηγούν οι ιδιωτικοί φορείς που αναφέρονται παραπάνω καλό είναι να γνωρίζουμε ότι εναλλακτικά η άριστη γνώση αποδεικνύεται και με μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό που εκπονήθηκε σε χώρα του εξωτερικού με την προϋπόθεση ότι το πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο. Οπότε αν κάποιος απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό αποκτά ταυτόχρονα με το μεταπτυχιακό του και την άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας των σπουδών του.

Παραθέτουμε και το σχετικό χωρίο:

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

 (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και     Διερμηνείας  ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.                             

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.

(iv)  Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει   αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.