Οι εξετάσεις Cambridge English

Παρέχουν πιστοποιητικά γνώσης για όλα τα επίπεδα που έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR)Έχουν πάνω από 100 χρόνια εμπειρία και εξειδίκευση.

 

 

  • Είναι υψηλής ποιότητας, αμερόληπτες για όλους τους συμμετέχοντες, ασφαλείς, αξιόπιστες και δίκαιες. Όλα τα εξεταστικά κέντρα τηρούν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας.
  • Παρέχουν πιστοποιητικά γνώσης που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ σε όλα τα επίπεδα καθώς  καιπαγκοσμίως και έτσι ανοίγουν δρόμους για την ανώτατη εκπαίδευση, βελτιώνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις προοπτικές για σπουδές και εργασία. Αναγνωρίζονται επίσης και από 20.000 πανεπιστήμια (όπως το University of Cambridge),  δημόσιες υπηρεσίες, κυβερνητικούς οργανισμούς, και εργοδότες σε όλο τον κόσμο (όπως η Sony, η Coca-Cola και η Hewlett-Packard).
  • Γίνονται δεκτές (πολλές από αυτές) για έκδοση Visaκαι για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.
  • Παρέχουν από τα πιο αξιόλογα πιστοποιητικά Αγγλικών στον κόσμο, είναι διεθνείς, διαθέσιμες  παγκοσμίως και γίνονται σε περισσότερες από 130 χώρες.
  • Είναι σχεδιασμένες για να αξιολογούν πώς οι μαθητές χρησιμοποιούν τα Αγγλικά για να επικοινωνούν στην καθημερινότητά τους.

                            ΠΑΤΗΣΤΕ  ΣΤΗΝ  ΕΞΕΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ  ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

                PET             FCE (Lower)         CAE (Advanced)           CPE (Proficiency)