Οι εξετάσεις του πανεπιστημίου του MICHIGAN

 Το πανεπιστήμιο του MICHIGAN

   Κατατάσσεται  στα καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένα σπουδαίο πανεπιστήμιο με πτυχιακά προγράμματα  που έχουν λάβει υψηλές αξιολογήσεις, με βιβλιοθήκες , εργαστήρια, ερευνητικές εγκαταστάσεις και διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Αμερικανικά πτυχία- Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του πανεπιστημίου του Michigan (ELI)

  • Τα πανεπιστήμια και τα κέντρα έρευνας της Αμερικής ανέκαθεν ήταν στο προσκήνιο της ανάπτυξης και δημιουργίας τεστ και αυτός είναι ο λόγος που η πλειοψηφία των υποψηφίων προτιμούν τα τεστ γλωσσομάθειας τα οποία έχουν δημιουργηθεί στην Αμερική. Άλλωστε το Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και εξεταστικό σύστημα επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από την Αμερικανική Πρωτοπορία.
  • Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του πανεπιστημίου του Michigan (ELI) ιδρύθηκε το 1941 και είναι μοναδικό στη δημιουργία τεστ τα οποία αξιολογούν με ακρίβεια και αξιοκρατία τις ικανότητες του σπουδαστή. Το ινστιτούτο αυτό που αναπτύσσει και βαθμολογεί τα πτυχία, αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αξιολόγησης και εξέτασης της Αγγλικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας.
  • Το υλικό των εξετάσεων αποστέλλεται από το ELI  σφραγισμένο με ειδική αποστολή και ανοίγεται την ημέρα των εξετάσεων ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στην Ελλάδα από το πανεπιστήμιο του Michigan.

Διεθνές κύρος

    Τα πτυχία του πανεπιστημίου του Michigan αναγνωρίζονται όχι μόνο στην Ελλάδα (ΑΣΕΠ) αλλά και σε διεθνές επίπεδο από το σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Αυτή η αναγνώριση επιτυγχάνεται επειδή οι εξετάσεις αναπτύσσονται και διενεργούνται από ένα παγκοσμίου κύρους πανεπιστήμιο, όπως είναι το πανεπιστήμιο του Michigan. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε όλο τον κόσμο σε περισσότερα από 100 εξεταστικά κέντρα. Τα πτυχία του πανεπιστημίου του Michigan αποτελούν χρήσιμο εφόδιο για τη φοίτηση στα πανεπιστήμια της Αμερικής, του Καναδά και της Μ. Βρετανίας

                                                Πλεονεκτήματα για τους υποψηφίους

  • Οι εξετάσεις επικεντρώνονται αποκλειστικά στις γλωσσικές ικανότητες του υποψηφίου. Οι μικρότερης ηλικίας μαθητέςίσως να μην αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε γλωσσικά τεστ που είναι υπερβολικά εκτενή.
  • Ο τρόπος εξέτασης με τη χρήση πολλαπλών επιλογών, θεωρείται από τους πιο φιλικούς τρόπους για την εξέταση των υποψηφίων.
  • Δεν  περιέχουν περιττές ερωτήσεις που δεν είναι αναγκαίες για να ελεγχθούν οι γνώσεις των υποψηφίων , ούτε παγίδες, αλλά στοχεύουν στην ουσιαστική αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων να χειρίζονται σωστά την Αγγλική γλώσσα.
  • Δεν είναι πολύπλοκες και δεν απαιτούν υψηλές ικανότητες απομνημόνευσης.
  • Οι εξετάσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες για όσους δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα. Η δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων λαμβάνουν υπόψη τη γενικότερη γλωσσική προετοιμασία, τη μεθοδολογία και το διαθέσιμο διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

 

                              ΠΑΤΗΣΤΕ  ΣΤΗΝ  ΕΞΕΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ  ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

                                                                              ECCE (Lower)                      ECPE (Proficiency)