Το Cambridge English: Advanced (CAE) 

  (Certificatein Advanced English )

 

Η εξέταση (CAE) είναι ένα πιστοποιητικό γνώσης προχωρημένου  επιπέδου, αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και απευθύνεται σε μαθητές με υψηλές γλωσσικές δεξιότητες και προσδιορίζει το ιδανικό επίπεδο γνώσης Αγγλικών για απαιτητικά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Η επιτυχία στην εξέταση αυτή αποδεικνύει ότι έχετε υψηλή ικανότητα στην καθημερινή χρήση των Αγγλικών και ότι γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα .

 

 

Ένας σπουδαστής που φτάνει σε αυτό το επίπεδο σημαίνει ότι μπορεί:

 • να επικοινωνήσει αποτελεσματικά σε επαγγελματικό επίπεδο και να ξεχωρίσει από το πλήθος.
 • να διεξάγει σύνθετη έρευνα έχοντας την γλωσσική ικανότητα.
 • να παρακολουθήσει απαιτητικά εκπαιδευτικά προγράμματα ανωτάτου επιπέδου, όπως μεταπτυχιακά και διδακτορικά
 • να διαπραγματευτεί και να πείσει με αποτελεσματικό τρόπο σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης, στο πλαίσιο διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • να κατανοεί ουσιώδη νοήματα γραπτών κειμένων
 • να σπουδάσει σε ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή να εργαστεί σε ανώτερες θέσεις

Οι  εξετάσεις  CΑE διενεργούνται κάθε χρόνο από 2800 εξεταστικά κέντρα σε 130 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί επίσης, πολύτιμη προεργασία για τις εξετάσεις του ανώτατου επιπέδου Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).

      Γιατί την εξέταση CΑE

 • Κατά τη διάρκεια της μελέτης για την εξέταση CΑE, οι υποψήφιοι βελτιώνουν τις γλωσσικές τους ικανότητες και μαθαίνουν πώς να τις αξιοποιούν σε διάφορα επικοινωνιακά πλαίσια.
 • Περισσότερα από 6.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και κρατικοί φορείς σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν το CAE  ως απόδειξη υψηλών επιδόσεων.
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ ως απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο (C1)
 • Το πιστοποιητικό CΑE σας βοηθάει να αναπτύξετε τις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε για να επιτύχετε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις αιτήσεις εισαγωγής σε πανεπιστήμια και αιτήσεις φοιτητικής βίζας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία
 • Η προετοιμασία για το CAE βοηθάει τους διδασκόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες και να τις αξιοποιήσουν στο έπακρο για τις σπουδές, την εργασία και τη διαμονή τους σε Αγγλόφωνες χώρες.
 • Το πιστοποιητικό CΑE αποτελεί διαβατήριο που μπορεί να σας οδηγήσει από τη σχολή σας στο κόσμο της απασχόλησης. Ως υποψήφιος για θέσεις εργασίας ο οποίος διαθέτει εξαιρετικές γλωσσικές δεξιότητες στα Αγγλικά, θα έχετε τη δυνατότητα να προσληφθείτε σε καλύτερες θέσεις και να κερδίσετε περισσότερα χρήματα από άλλους υποψήφιους με παρόμοια προσόντα αλλά χωρίς γλωσσικές δεξιότητες στα Αγγλικά.
 • Εργοδότες ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν τον τίτλο CΑE, καθώς αποδεικνύει απόδειξη υψηλών επιδόσεων της Αγγλικής γλώσσας.