Το Cambridge English: Proficiency (CPE) 

 (Certificate of Proficiensyin English )

 

Η εξέταση (CPE) είναι ένα πιστοποιητικό γνώσης πολύ προχωρημένου  επιπέδου, αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και απευθύνεται σε μαθητές με υψηλές γλωσσικές δεξιότητες και την ικανότητα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε σχεδόν οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο περιλαμβάνει την   Αγγλική γλώσσα . Η επιτυχία στην εξέταση αυτή αποδεικνύει ότι γνωρίζετε άριστα την Αγγλική γλώσσα και ότι προσεγγίζετε  το επίπεδο γνώσεων ενός μορφωμένου ατόμου με μητρική γλώσσα την Αγγλική. Επιπρόσθετα η εξέταση απαιτεί ανάλογη εκπαιδευτική και προσωπική ωριμότητα.

 

 

 

Ένας σπουδαστής που φτάνει σε αυτό το επίπεδο σημαίνει ότι μπορεί:

 • να παρακολουθήσει απαιτητικά εκπαιδευτικά προγράμματα ανωτάτου επιπέδου, όπως μεταπτυχιακά και διδακτορικά
 • να διαπραγματευτεί και να πείσει με αποτελεσματικό τρόπο σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης, στο πλαίσιο διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • να κατανοεί ουσιώδη νοήματα σύνθετων γραπτών κειμένων
 • να συζητάει για περίπλοκα ή ευαίσθητα ζητήματα
 • να εκφράζεται γραπτώς με σιγουριά για οποιοδήποτε θέμα.
 • να σπουδάσει σε ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή να εργαστεί σε ανώτερες θέσεις
 • να επικοινωνήσει με ευφράδεια και εκλεπτυσμένο στιλ, όπως ένας φυσικός ομιλητής.

Περισσότεροι από 45.000 υποψήφιοι παρακάθονται την εξέταση CPE κάθε χρόνο σε περίπου 80 χώρες και η επιτυχία σε αυτό το επίπεδο αποτελεί ένα σημαντικό προσωπικό επίτευγμα.

                                                                    Γιατί την εξέταση CPE

 • Κατά τη διάρκεια της μελέτης για την εξέταση CPE, οι υποψήφιοι βελτιώνουν τις γλωσσικές τους ικανότητες και μαθαίνουν πώς να τις αξιοποιούν σε διάφορα επικοινωνιακά πλαίσια.
 • Η εξέταση CPE βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ρεαλιστικές περιστάσεις και η επιτυχία της αποδεικνύει, πέρα από μια καλή γνώση λεξιλογίου και γραμματικής, τη δυνατότητα ουσιαστικής χρήσης της γλώσσας.
 • Το πιστοποιητικό CPE αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εργαστεί ή να σπουδάσει στο εξωτερικό ή να επιδιώξει μια καριέρα που απαιτεί γλωσσικές δεξιότητες, στους τομείς των διεθνών επιχειρήσεων, της ιατρικής, της μηχανικής κλπ. και γενικά να εργαστεί σε ανώτερες θέσεις.
 • Το πιστοποιητικό CPE  αναγνωρίζεται από ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένων όλων των πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και ολοένα και περισσότερων στις ΗΠΑ.
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ ως απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο (C2)
 • Εργοδότες ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν τον τίτλο CPE, καθώς αποδεικνύει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.