Το Cambridge English: First (FCE) for Schools

( First Certificatein English )

 

Η εξέταση (FCE) είναι ένα πιστοποιητικό γνώσης ανωτέρου μέσου επιπέδου, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και απευθύνεται σε υποψήφιους με γνώση της  Αγγλικής επαρκή για σκοπούς της καθημερινότητας, που έχουν εκτεταμένο έλεγχο του λεξιλογίου και αποδεικνύει ότι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τον καθημερινό γραπτό και προφορικό λόγο των Αγγλικών, για επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, και ότι γνωρίζει καλά την Αγγλική γλώσσα.

 

 

 

 

 

Ένας σπουδαστής που φτάνει σε αυτό το επίπεδο σημαίνει ότι μπορεί:

 • να συμμετέχει σε μια συζήτηση για ένα σχετικά ευρύ φάσμα θεμάτων
 • να κρατήσει σημειώσεις ενώ κάποιος μιλά ή να γράψει μια επιστολή, συμπεριλαμβανομένων μη τυποποιημένων αιτημάτων
 • να εκφράσει γνώμες και να αιτιολογήσει
 • να συντάσσει τυποποιημένες επιστολές
 • να δίνει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου
 • να διαβάζει απλά βιβλία και άρθρα
 • να απαντήσει σε προβλέψιμες ή πραγματικές ερωτήσεις
 • να αρχίσει να εργάζεται σε αγγλόφωνο περιβάλλον
 • να ακολουθήσει σπουδές ανώτερου μέσου επιπέδου ή προεισαγωγικές σπουδές, όπως προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών και να διεκπεραιώνουν  μη ακαδημαικούς  κύκλους μαθημάτων
 • να παρουσιάσει επιχειρήματα  και να χρησιμοποιεί το κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο ανάλογα με την περίπτωση.
 • να κατανοεί το ύφος του λόγου και να χρησιμοποιεί κανόνες ευγένειας και επισημότητας κατά την έκφρασή του στην Αγγλική γλώσσα.

Περισσότεροι από 270.000 υποψήφιοι παρακάθονται την εξέταση FCE κάθε χρόνο σε περίπου 100 χώρες. Αποτελεί επίσης, πολύτιμη προεργασία για εξετάσεις υψηλότερου επιπέδου όπως Cambridge Certificate in Advanced English και Certificate of Proficiency in English

      Γιατί την εξέταση FCE

 • Δίνει στους σπουδαστές την αυτοπεποίθηση να χρησιμοποιήσουν τα Αγγλικά τους στον πραγματικό κόσμο.
 • Είναι ένα σημαντικό πιστοποιητικό για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εργαστεί ή να σπουδάσει στο εξωτερικό ή ακόμα να επιδιώξει μια καριέρα που απαιτεί γλωσσικές δεξιότητες, στους τομείς των διεθνών επιχειρήσεων, της ιατρικής, της μηχανικής κλπ.
 • Ο τίτλος FCE  αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, από πολλά πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας μέσου επιπέδου (Β2)  και περιλαμβάνεται στα κριτήριά τους για την εισδοχή υποψηφίων.
 • Εργοδότες ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν τον τίτλο FCE, καθώς αποδεικνύει επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας για θέσεις υπαλλήλων, γραμματέων, διευθυντών σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον τουρισμό, όπου είναι συχνότατη η επικοινωνία στην Αγγλική.