Το Cambridge English: Preliminary for Schools (PET)

 ( Preliminary English Test)

 

Η εξέταση (ΡΕΤ) είναι ένα πιστοποιητικό γνώσης μέσου επιπέδου, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και απευθύνεται σε υποψήφιους με επίπεδο Αγγλικών ικανοποιητικό για σκοπούς εργασίας, σπουδών και άλλων κοινωνικών περιστάσεων, που έχουν σχετικά πλούσιο λεξιλόγιο  και αποδεικνύει ότι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τον γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλουμένης Αγγλικής και ότι γνωρίζει μέτρια την Αγγλική γλώσσα.

 

 

 

Ένας σπουδαστής που φτάνει σε αυτό το επίπεδο σημαίνει ότι μπορεί:

  • να κατανοεί τις βασικές πληροφορίες απλών οδηγιών ή δημόσιων ανακοινώσεων
  • να συλλαμβάνει κάτι περισσότερο από απλά γεγονότα
  • είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται απόψεις, στάσεις και διαθέσεις τόσο σε γραπτό  όσο και σε προφορικό επίπεδο.
  • να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις της καθημερινότητας όταν βγαίνει έξω
  • να κάνει απλές ερωτήσεις και να συμμετέχει σε πραγματικές συζητήσεις με φίλους, με συγγενείς και στο σχολείο
  • να γράφει επιστολές ή να κρατά σημειώσεις για οικεία θέματα ή κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης.
  • να διαβάζει απλά εγχειρίδια ή άρθρα περιοδικών
  • να χειρίζεται καταστάσεις που απαιτούν μία προβλεπόμενη χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Περισσότεροι από 80.000 υποψήφιοι παρακάθονται την εξέταση ΡΕΤ κάθε χρόνο σε περίπου 80 χώρες. Αποτελεί επίσης, σημαντική προετοιμασία για εξετάσεις υψηλότερου επιπέδου.

      Γιατί την εξέταση PET

  • Καλύπτει τις τέσσερις σημαντικές γλωσσικές ικανότητες –ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία- ενώ ταυτόχρονα αξιολογεί τη γραμματική και το λεξιλόγιο με βάση υλικό που προέρχεται από καταστάσεις της πραγματικότητας.
  • Αποτελεί απόδειξη των γλωσσικών δεξιοτήτων στην πράξη
  • Αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν ή να σπουδάσουν στο εξωτερικό ή ακόμα να κάνουν διεθνή καριέρα.
  • Αποδεικνύει επαρκή ικανότητα στην εκτέλεση γραφειακών, γραμματειακών και διευθυντικών καθηκόντων, ενώ καλύπτει και τομείς όπως ο τουρισμός, όπου είναι συχνότατη η επικοινωνία στην Αγγλική
  • Ο τίτλος ΡΕΤ   αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ,  από πολλούς εργοδότες πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα ως απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε μέσω επίπεδο.